SUBUN Zakład Rozbioru i Przetwórstwa Mięsa G. Buczek R. Surała Spółka jawna

Wincentów 55, 05-530 Góra Kalwaria

Telefon: 22 726 86 36

Fax: 22 726 83 42

Biuro czynne: 5-16